ទស្សនវិស័យ

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក គឺជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេ ផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងផ្តល់ភាពជឿជាក់ ជូនសាធារណជន ។

បេសកកម្ម

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក គឺផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជូនសាធារណជន ដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយ ជីវភាពសង្គមគ្រួសារ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ និងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់សង្គម ជាមូលដ្ឋាន ។

តម្លៃរួម

 

  • ក្រមសីលធម៌ខ្ពស់
  • សេវាកម្មល្អ
  • ផ្តល់ទំនុកចិត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
  • គុណភាពជាចម្បង
  • សុចរិតភាព
  • ឆន្ទៈខ្ពស់
  • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា