ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

 

image-1

"សូមចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បី

ទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារ"

ទាញយក
Name Surname
មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្រ្តីអភិវឌ្ឍន៌កម្មវិធី 
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ  
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន  
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
ប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងផ្នែកព័ត៌មានវិជ្ជា 
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីផ្នែកត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ 
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន 
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង  
ការិយាល័យកណ្តាល
១១-ធ្នូ-២០២០ ទាញយក
ជំនួយការបម្រើអតិថិជន 
តាមសាខា
២០-វិច្ឆិកា-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីឥណទាន 
តាមសាខា
២០-វិច្ឆិកា-២០២០ ទាញយក
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង 
តាមសាខា
២០-វិច្ឆិកា-២០២០ ទាញយក
ហេរញ្ញិក 
តាមសាខា
១៣-វិច្ឆិកា-២០២០ ផុតកំណត់
អ្នកសំអាត 
តាមសាខា
១៣-វិច្ឆិកា-២០២០ ផុតកំណត់


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ មហាវិថីយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ (២៧១)​ សង្កាត់អូរបែកក្អម
ខណ្ឌសែនសុខ រាជានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា