សេចក្តីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណជនគ្រប់មជ្ឍដ្ឋានមេត្តាជ្រាបថា៖ គ្រឹះស្ថានបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ Microfinance Deposit Taking Institutions (MDI) ជាផ្លូវការ ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា លេខ ម.ហ ៥៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ សម្បូរណ៍បែប ស្របតាមយុគសម័យបច្ចេកវិជ្ជាទាន់សម័យ ។
«គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ជាដៃគូដ៏ជឿទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក»
សូមអរគុណ!

  • កាលបរិច្ឆេទ: ១៧-កក្កដា-២០២០