គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក បានផ្តល់ថវិកាជូនដល់ អង្គការ Smile Cambodia

កាលពីថ្ងៃទី០៦-០៧កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១-១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក បានផ្តល់ថវិកាមួយចំនួនជូនដល់អង្គការ Smile Cambodia ដើម្បីជួយវះកាត់ដល់កុមារដែលពិការភាពមាត់ ក្រអូមមាត់ និងមាត់ឆែប ដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប និងខេត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ក្នុងនោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែរនោះ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានបានចូលរួមកម្មវិធីធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង (Walk for a smile) ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ ២២គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរផងដែរ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ១១-មករា-២០១៩