ព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធី

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសន្សំអាស៊ាន ក្រោមប្រធានបទ “សន្សំតិចប្រសើរជាងមិនបានសន្សំ” ដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២នេះ នៅសួនច្បារសាធារណៈ មុខព្រះអង្គចេក-ព្រះអង្គចម កែងនឹងស្ពានស្ទឹងសៀមរាប ក្នុងខេត្តសៀមរាប ។ សូមអញ្ជើញមកកាន់ស្តង់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដើម្បីបើកគណនីសន្សំ ជាមួយការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រហូតដល់ 9.25%ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាព និងសេវាកម្មឆាប់រហ័ស ពិសេសទទួលបាននូវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀត ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ៣១-តុលា-២០២២