នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក...

នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដែលអញ្ជើញជាអធិបតីពីសំណាក់ លោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងកម្មករនិយោជិតមួយចំនួននៃការិយាល័យកណ្តាល បានធ្វើទស្សនកិច្ច នៅសារមន្ទីរព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន (ស.ស.រ) ដើម្បីស្វែងយល់ អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ច រូបិយវត្ថុ និងនយោបាយ ពិសេសប្រវត្តិនៃប្រាក់រៀលខ្មែរ ពីសម័យហ្វូណន រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ០៨-កក្កដា-២០២២