ព័ត៌មានលំអិត


វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគោរព និងប្រតិបត្តិតាមតម្លៃរួមរបស់គ្រឹះស្ថាន”

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

image-9

វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគោរព និងប្រតិបត្តិតាមតម្លៃរួមរបស់គ្រឹះស្ថាន”

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ៖ “ការគោរព និងប្រតិបត្តិតាម តម្លៃរួមរបស់គ្រឹះស្ថាន” ដល់កម្មករនិយោជិតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ នៅការិយាល័យកណ្តាល និងតាមភូមិភាគនីមួយៗ ដែលបានបែងចែកជា ០៥វគ្គ ដូចខាងក្រោម៖

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២២-ធ្នូ-២០១៨


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា