ព័ត៌មានលំអិត


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត “BB ” ពីភ្នាក់ងារ MicroFinanza Rating.

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត “BB ” ពីភ្នាក់ងារ MicroFinanza Rating.

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជន ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទន្ទឹម និងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនដ៏ខ្លីនេះ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ជាកិត្តិយស គ្រឹះស្ថានទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត “BB ” ពីភ្នាក់ងារ Micro Finanza Rating ។ លោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានប្រសាសន៍ថា លទ្ធផលខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាជំហានដ៏ល្អមួយនៃការចាប់ផ្តើមរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មកទៀត យើងនឹងខិតខំពង្រឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់រឹតតែល្អប្រសើរជាងនេះ ។ លោកក៏បានបន្ថែមថា៖សមិទ្ធផលនេះ បានស្តែងចេញពីការសហការគ្នាយ៉ាងល្អ រវាងថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឃន៍ គ្រឹះស្ថាន ស្របតាមទិសដៅអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់គ្រឹះស្ថាន ។ សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៃគ្រួសារមហានគរ មានសេចក្តីរីករាយ និង សង្ឃឹមជឿជាក់ថា លទ្ធផលនេះ គឺជាកម្លាំង ចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញដល់បេសកកម្មរបស់ គ្រឹះស្ថាន ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងសង្គម ដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ និងដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ១១-មិថុនា-២០១៨


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា