ព័ត៌មានលំអិត


សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

image-2

រួមគិត រួមធ្វើ ដើម្បីគោលដៅរួមរបស់ មហានគរ

image-3

image-4

image-5

ពិធីចែកប័ណ្ណសរសើរដល់សាខាឆ្នើម បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

image-6

image-7

image-8

image-9

image-10

image-11

image-12

image-13

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ និងទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្ត២០១៨ នៃគ្រួសារមហានគរ ប្រារព្ធធ្វើនៅរម្យនីយដ្ឋាន V-Kirirom Pine Resort ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២៣-ធ្នូ-២០១៧


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា