ព័ត៌មានលំអិត


កម្មវិធីកម្សាន្ត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងការប្រគេនទេយ្យវត្ថុជូនព្រះសង្ឃ

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

ការប្រគេនទេយ្យវត្ថុជូនព្រះសង្ឃ នៅវត្តព្រះពោធិ៍សត្វគីរីរម្យ

image-9

image-10

កម្មវិធីកម្សាន្ត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និងការប្រគេនទេយ្យវត្ថុជូនព្រះសង្ឃ

ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ គ្រួសារមហានគរ រួមជាមួយការលេងល្បែងកម្សាន្ត នៅរម្យនីយដ្ឋាន
V-Kirirom Pine Resort ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២៤-ធ្នូ-២០១៧


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា