ឥណទានរថយន្ត និងម៉ូតូ


គោលបំណងប្រាក់កម្ចីនេះ គឺដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកអ្នកដែលត្រូវការរថយន្ត ឬ ម៉ូតូយកទៅបំពេញការងារជាប្រចាំថ្ងៃ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រួសារ ។


Project Name
Project Name
Project Name

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ឆ្នាំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ / លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារដែលមានតម្លៃស្មើ
 • ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ
 • ករណីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ និងកាតសម្គាល់ខ្លួន
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអាជីវករ គ្រាន់តែមានប័ណ្ណប៉ាតង់ / លិខិតបញ្ជាក់អាជីវកម្ម ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • លោកអ្នកអាចទទួលរថយន្ត ឬម៉ូតូភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល ១ថ្ងៃ ឬ២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
 • អ្នកជួលផ្ទះក៏អាចទទួលម៉ូតូក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៦០ ខែ
 • មិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ពុំមានចំណាយធានារ៉ាប់រង
 • លោកអ្នកអាចខ្ចី-សងនៅការិយាល័យ ឬនៅទីលំនៅរបស់លោកអ្នកក៏បាន ។

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

ដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ពង្រីកមុខរបរលោកអ្នក គ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោម៖

 • ជួបជាមួយបុគ្គលិក របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ឬគណៈកម្មការឥណទានភូមិ ដែលរស់នៅ​ក្នុងភូមិរបស់លោកអ្នក
 • ស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ ដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ និងរយៈ​ពេលកម្ចីណាមួយ ដែលសមស្របទៅនឹង តម្រូវការ​របស់លោកអ្នក
 • យល់ព្រមផ្តល់ ឯកសារចាំបាច់ ដែលតម្រូវដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក
 • យល់ព្រមវគ្គកម្ចី និងលក្ខខណ្ឌដ៏ទៃទៀត ។


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា