ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

 

មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្រ្តីរចនា 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
មន្រ្តីរដ្ឋបាល 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
ហេរញ្ញិក 
តាមសាខា
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
គណនេយ្យករ 
តាមសាខា
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
មន្ត្រីឥណទាន 
តាមសាខា
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 
តាមសាខា
២៨-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
ប្រធានផែ្នកប្រតិបត្តិតាម 
ការិយាល័យកណ្តាល
១៥-កុម្ភៈ-២០១៨ ទាញយក
មន្រ្តីស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍  
ការិយាល័យកណ្តាល
២៥-មករា-២០១៨ ផុតកំណត់
មន្ត្រីរចនា និងអភិឌ្ឍន៍គេហទំព័រ  
ការិយាល័យកណ្តាល
២៥-មករា-២០១៨ ផុតកំណត់
មន្ត្រីផលិតកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ 
ការិយាល័យកណ្តាល
២៥-មករា-២០១៨ ផុតកំណត់

"សូមចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បី

ទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារ"

ទាញយក
Name Surname


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា