ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

 

មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
នាយកសាខា 
តាមសាខា
១៥-ធ្នូ-២០១៧ ទាញយក
មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 
តាមសាខា
៣០-វិច្ឆិកា-២០១៧ ផុតកំណត់
ប្រធានផែ្នកប្រតិបត្តិតាម 
ការិយាល័យកណ្តាល
៣០-វិច្ឆិកា-២០១៧ ផុតកំណត់
ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន 
ការិយាល័យកណ្តាល
៣០-វិច្ឆិកា-២០១៧ ផុតកំណត់
ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ 
ការិយាល័យកណ្តាល
៣០-វិច្ឆិកា-២០១៧ ផុតកំណត់
មន្រ្តីស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ការិយាល័យកណ្តាល
១០-វិច្ឆិកា-២០១៧ ផុតកំណត់

"សូមចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បី

ទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារ"

ទាញយក
Name Surname


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា