ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

 

មុខដំណែង ទីកន្លែងការងារ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
មន្ត្រីឥណទាន  
តាមសាខា
៣១-តុលា-២០១៧ ទាញយក
មន្រ្តីដោះស្រាយបំណុល 
តាមសាខា
៣១-តុលា-២០១៧ ទាញយក
ហេរញ្ញិក 
តាមសាខា
៣១-តុលា-២០១៧ ទាញយក
មន្ត្រីសវនកម្ម 
ការិយាល័យកណ្តាល
៣០-កញ្ញា-២០១៧ ផុតកំណត់

"សូមចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បី

ទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារ"

ទាញយក
Name Surname


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា